“Jette – een dorp in de stad.” Zo verkoopt onze gemeente zich. En met recht en reden. Jette combineert de voordelen van een grootstad met de nabijheid en warme sociale banden van een dorp. Sinds 2008 ben ik hier actief en twee jaar geleden ging ik er ook wonen. Een aanrader!”

ACTUA

Uitreiking “BLINKENDE SPIEGEL” aan Veronique Van Hercke op geslaagde pannenkoekenbak - 4/2

Meer dan 100 Jettenaren smulden van huisgemaakte pannenkoeken op 4 februari. Zoals elk jaar reikte JONG CD&V Jette haar  "BLINKENDE SPIEGEL" uit. Deze prijs wil een organisatie of persoon in de bloemetjes zetten die zich op een verdienstelijke manier heeft ingezet voor alle Jettenaren.

 

Dit jaar kreeg Veronique Van Hercke de prijs wegens haar grote inzet voor de jongste Jettenaren en dit binnen en buiten de schooluren en –muren. 18 jaar energie en dynamisme als directrice van het Sint-Pieterscollege: dat verdiende een pluim!

Feesten op de Brusselse avond - 7/10

Op 7 oktober ging de tweede editie van mijn Brusselse avond door.

Bedankt iedereen om van de Brusselse Avond opnieuw een feest te maken!

 

Bedankt aan het topteam van CD&V Jette

Brigitte De Pauw, Joëlle Electeur, Git Ceulemans, Kathleen Segers, Isabelle Van Vreckem, Fatima Zahra-Amine, Veronique Van Herp, Valerie De Schutter, David Vits, Kris Van Laethem,  Terence Burgers, Kristof Lammens, Eric Laureys en Alex Mahdi.

Veilig naar school - 1/09

Bij het begin van elk schooljaar voeren we met Vrouw & Maatschappij Jette actie voor een veiliger woon-school-verkeer. De ketjes zijn altijd enthousiast!

 

Boekenruilpost voor alle Jettenaren - 9/09

Jette = cultuur en menselijke warmte.

Onder impuls van Soufian Guinou werd een boekenruilpost opgezet. U vindt hem op het OLV-Lourdesplein in de Woestelaan. Proficiat aan iedereen die dit mee mogelijk maakte!!

VIVA Jette - 12/09

Lancering VIVA Jette - een uniek project dat welzijn en huisvesting verbindt.

 

Zo is het centrum opgedeeld in vier onderdelen:

Centrum VIVA: dagactiviteiten voor de senioren

VIVA Residentie: woonproject met 32 studio’s

Info VIVA: infopunt voor de senioren & hun naasten

Café VIVA: cafetaria met sociale inslag

 

Dit project is het resultaat van een intense samenwerking tussen de Jetse Haard (Benjamin Goeders en Josiane Di Vincenzo), het OCMW (Brigitte De Pauw, ondersteund door oa Sébastien Defrance, Veronique Van Herp en Christian Materne), gewest en GGC (Céline Frémault) en de gemeente (oa Doyen Hervé en Claire Vandevivere). Proficiat, jullie zorgen voor een verbonden en solidaire gemeente

 

Meer info: www.vivajette.be

 

 

Buurtbarbecue - zondag 9/7

Onze 2de buurtbarbecue was een schot in de roos.

Een 100-tal buren kwam samen, het eten was lekker en divers, de gesprekken open en hartelijk, de kinderen amuseerden zich rot én zoals vorig jaar was de zon van de partij!

 

Heel erg bedankt aan alle buren die meegeholpen hebben. (Vlamingen, Franstaligen, Fransen, Marokkanen, Iraniërs, Spanjaarden, Nigerianen, etc. maar allemaal Jettenaar!)

 

Met speciale dank aan Sophie Molle, Nathalie Bruxelles en Nicholas Laurent waarmee ik samen de harde kern vorm. Dank ook aan burgemeester Doyen Hervé om het gezellig moment te delen en voor de materiële ondersteuning vanuit de gemeente.

 

Urban Soccer tornooi - zaterdag 25 juni

Geslaagde 2de editie van ons Urban Soccer tornooi in Jette!

Bedankt aan iedereen van Jette Jeune Jeugd die hier mee de schouders onder zette, vooral Sébastien, Mounir, Marie, Valérie, Christophe Kurt, Gianni en Cédric. En uiteraard ook dank aan burgemeester Doyen Hervé die mee de handen uit de mouwen stak.

 

Bedankt aan Felicien Thiry, Stéphanie Hugo en Piret Philippe voor de geleende foto's.

Iftar - zondag 18 juni

Op 18 juni woonden we met CD&V Jette een iftar bij. Het was een fijne avond - rustig en sereen, lekker en gezellig - waarbij we onder Jettenaren honderduit babbelden over alles wat we maar wilden. Bijzondere dank aan Fatima-Zahra Amine die bergen werk verzette en bergen eten maakte. Wat overbleef ging naar hen die het wat moeilijker hebben.

 

Fier op onze afdeling en onze gemeente. Bedankt om langs te komen, staatssecretaris Bianca Debaets, imam Boubker en pastoor Dirk. Ook dank aan onze lokale mandatarissen, OCMW-voorzitter Brigitte De Pauw en gemeenteraadslid Joëlle Electeur.

Brengt u graag eens een bezoek aan de Senaat of het Vlaams Parlement? Contacteer ons: joris.poschet@vlaamsparlement.be of 02/552.42.82.