Joris Poschet brochure

Groenplan voor betere levenskwaliteit in Brussel

Brussel staat te boek als een van de groenste steden van Europa, maar dat groen is ongelijk verdeeld over het gewest. Vooral de kanaalzone moet het zonder veel groen stellen, in tegenstelling tot de gegoede gemeentes rond het Zoniënwoud.

 

Daarom lanceerde ik met de collega’s van CD&V Brussel een ambitieus Groenplan.

 

Het gat in de ozonlaag wordt steeds kleiner, maar luchtverontreiniging blijft een uitdaging

Luchtverontreiniging vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Dan hebben we het over broeikasgassen, roet, stikstofdioxide, pcb’s enzovoort. Bepaalde van die stoffen werden de jongste jaren gelukkig teruggedrongen, zoals de ozonafbrekende emissies. Ik herinner mij nog dat toen ik een kwarteeuw geleden op de lagere schoolbanken zat, het nieuws bol stond van het gat in de ozonlaag. Ook met zure regen werden we bijna dagelijks op de televisie geconfronteerd. Het is dus mogelijk om met een pak ambitie, durf en samenwerking de weg vooruit te vinden en de emissie van schadelijke stoffen drastisch terug te dringen. De weg vooruit ook naar een betere levenskwaliteit.

Meer dan 3000 Belgen stierven vorig jaar aan de gevolgen van luchtverontreiniging. bron: Werldgezondheidsorganisatie (WHO)

 

Zo is ook de uitstoot van zware metalen sterk teruggedrongen. Maar we moeten ook realistisch zijn, want de aanwezigheid van andere stoffen neemt nog toe. Het is een thema waarvan de mensen wakker liggen. Dit thema leeft in de stad, op het platteland, bij jong en bij oud. Het is ook een thema dat mij persoonlijk bijzonder na aan het hart ligt. Ik organiseer al enkele jaren een onderzoek op basis van lindenboombladeren in Brussel, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Daar zien we een aantal significante factoren, zoals de aanwezigheid van verkeer. De afstand van het verkeer tot de woongebieden heeft een cruciale impact. We zullen dat ook ontdekken in de hoorzittingen.

 

Luchtverontreiniging blijft de belangrijkste milieufactor bij vermijdbare ziekten en voortijdige sterfte. Volgens de Werldgezondheidsorganisatie stierven zo vorig jaar in België bijvoorbeeld meer dan drieduizend Belgen aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Er is niet enkel de menselijke kost, er is ook een economische kost. Het zou ons land 8 miljard euro kosten per jaar als we kijken naar de impact op landbouw, ziekteverlof en de gezondheidszorg.

Luchtverontreiniging kent geen bevoegdheidsgrenzen. Zowel meerderheid als oppositie gaan moeten samenwerken.   

Luchtverontreiniging en fijnstof kennen geen geografische grenzen. Zo komt een groot aandeel van het fijnstof van onze buurlanden naar ons gewaaid. Luchtverontreiniging kent ook geen bevoegdheidsgrenzen. Het is een uitdaging dat elk bevoegdheidsniveau op zijn niveau moet aangaan. Van de Europese Unie, over het federale niveau, naar de Gemeenschappen en de Gewesten, tot het lokale bestuur. Daarom denk ik ook dat hier over de grenzen van meerderheid en oppositie, hoe die grenzen ook mogen lopen, samengewerkt kan worden.

 

Trekt AB naar Amerikaans theater?

De Ancienne Belgique wil nieuw leven blazen in het Amerikaans Theater. Het Amerikaans Theater is opgericht ter ere van de wereldtentoonstelling van '58 en staat al leeg sinds 2012.

 

De AB is een kroonjuweel van de Nederlandstalige cultuur in Brussel. Als de AB het programmatorisch en logistiek ziet zitten om het Amerikaans Theater op een degelijke manier uit te baten, steun ik dit volledig. Belangrijk is wel dat deze uitbreiding de uitstekende werking in de Anspachlaan niet aantast.

Samen Sporten Joris Poschet

Brussel geschrapt als EK-gaststad: wat nu?

Op 7 december 2018 besloot de UEFA Brussel te schrappen van de lijst kandidaat-speelsteden voor het Europees kampioenschap voetbal 2020.

 

Een ware blamage, want het is de eerste keer dat in het kader van de Europese eenmaking in verschillende speelsteden in Europa zou worden gespeeld om net de Europese eenheid te onderstrepen, en dan zou de Europese hoofdstad niet één van de speelsteden zijn. Er is dringend nood aan politiek leiderschap om een modern nationaal multi-sportstadion uit te bouwen. Zo kan ook de toekomst van de Memorial Van Damme verzekerd worden.

Werken aan de Leopold II-tunnel

De impact van de geplande werken aan de Leopold II-tunnel moet zo klein mogelijk zijn. Daarvoor is er overleg nodig tussen Brussel en Vlaanderen.

 

Verkeer stopt niet aan de gewestgrens. Daarom vraag ik al een tijdje dat de ministers van Mobiliteit Smet en Weyts samenzitten om de gevolgen van zowel werken aan de Ring als de renovatie van de Leopold II-tunnel zo beperkt mogelijk te houden. Wat ik vooral wil vermijden is een massa sluipverkeer voor de omliggende wijken met files en extra luchtvervuiling tot gevolg. Tot nu toe was er hierover nog géén overleg tussen de ministers, een jammere zaak.

 

kaart van de Leopold II-Tunnel

Steeds meer Brusselaars werken in de luchthavenregio Zaventem

De luchthaven zorgt voor duizenden jobs. Dit biedt kansen voor de werkzoekende Brusselaars.

 

Een betere samenwerking tussen VDAB en Actiris, en nu ook Bruxelles Formation, zou het aantal tewerkgestelde Brusselaars in de toekomst nog moeten verhogen. Daarnaast moet voldoende openbaar vervoer tussen hoofdstad en luchthavenregio gegarandeerd blijven.

werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
Samen Sporten Joris Poschet

Tekort aan sportinfrastructuur: 'Het drama van Brussel'

Brussel hinkt achterop op het vlak van sportinfrastructuur. Al te vaak moeten Brusselaars op zoek naar een terrein, een zaal of zwembad buiten de stad of gemeente.

 

Meer Nederlands bij ticketverkoop Couleur Café

Het aantal bezoekers aan Couleur Café zit opnieuw in de lift, na een dipje in 2016 – allicht ten gevolge van de aanslagen van 22 maart. Er komen ook steeds meer Nederlandstaligen. Goed nieuws dus. Het toont de veerkracht van de jongere generatie en een groeiende aantrekkingskracht van Brussel op Nederlandstaligen.

 

Bezoekersaantallen:

2013 82.000

2014 72.000

2015 68.500

2016 48.000

2017 60.000

 

Opvallend is ook dat er steeds meer Nederlandstaligen naar het Brussels stadsfestival gaan. 65% van de kopers gebruikt het Nederlands, 35% het Frans. Dat is een stijging met 10% van het aantal gebruikers van het Nederlands. De verdeling tussen de bezoekers uit de verschillende regio’s van ons land bleef ongeveer stabiel in 2016 en 2017: 30% uit Brussel, 55% uit Vlaanderen en 15% uit Wallonië. 95% van de tickets wordt in België verkocht, de rest vooral in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Bruzz pikte mijn vraag op. Het artikel lees je hier op hun website.

 

ticketverkoop Couleur Café Joris Poschet
Samen Sporten Joris Poschet

10 lessen uit  de hoorzittingen van de Commissie Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag in de Sport

1.  Werk aan de bewustmaking (wat is normaal (vlaggensysteem), hoe reageren?) bij sporters, familie, bestuursleden, vrijwilligers en bouw dit in trainersopleiding in;

 

2. Voer duidelijke gedragscodes in per sporttak en functie;

 

3. Voer gericht een Bewijs van Goed Gedrag en Zeden in voor trainers en coaches, na overleg met sportfederaties; zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen recreatieve en competitiesport;

 

4. Werk een helder juridisch kader uit om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken;

 

5. Maak van de sportfederaties en lokale sportdiensten partners in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag;

 

6. Stel vertrouwenspersonen aan, minimum in elke sportfederatie en lokale sportdienst;

 

7. Zorg voor heldere communicatie, met één duidelijk meldpunt, dat overal gepromoot wordt – ook via VRT (cfr. Zelfmoordlijn);

 

8. Verbeter gegevensregistratie van meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag – het bestaande systeem voor communicatie rond dopingovertredingen naar de federaties kan hierbij als voorbeeld dienen;

 

9. Bouw begeleiding op maat uit voor slachtoffers;

 

10. Maak van het opvolgen van deze maatregelen door sportfederaties een vormvereiste om in aanmerking te komen voor subsidies.

 

Laat Bourgeois Vlaamse bevoegdheden in Brussel vallen?

Brusselse gemeenten zullen géén beroep meer kunnen doen op steun van de Vlaamse Gemeenschap om een lokaal ontwikkelingsbeleid uit te bouwen. Dat besliste Vlaams minister van Ontwikkelingssamenwerking Geert Bourgeois (N-VA). Hierdoor verzwakt Bourgeois de band tussen Vlaanderen en Brussel. Ontwikkelingssamenwerking is zowel een gewest- als een gemeenschapsbevoegdheid. Daardoor is de Vlaamse Gemeenschap ook ten volle bevoegd voor steun aan het gemeentelijke ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de eigen hoofdstad.

 

Op dit moment werken zowel de Stad Brussel (45.000€) als Sint-Joost-ten-Node (50.000€) een gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingsbeleid uit met steun van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 2020 zal dit niet meer mogelijk zijn. Dat bevestigde Bourgeois gisteren in zijn antwoord op mijn vraag om uitleg.

 

In plaats van een tandje bij te steken en de Vlaamse steun en inbreng in Brussel uit te breiden – waarbij de Vlaamse Gemeenschapscommissie zou kunnen helpen – kiest Bourgeois voor het opheffen van eigen bevoegdheid. Doorheen de jaren heeft Vlaanderen bevoegdheid na bevoegdheid gekregen. Dat een Vlaams-nationalist de keuze maakt om een deel hiervan op te geven in de eigen hoofdstad is ronduit onbegrijpelijk. Ik vraag dan ook met aandrang deze beslissing te herzien.

Samen Sporten Joris Poschet

Waarom verdienen vrouwen zoveel minder dan mannen voor dezelfde topprestaties in de sport?

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets kaartte het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen onlangs aan en zopas stelde ook ik hierover vragen aan Vlaams minister van Sport Muyters. Hij beloofde dat Sport Vlaanderen sportorganisatoren zou sensibiliseren rond een faire verloning voor mannelijke en vrouwelijke topsporters. Ik zal dit ook van nabij blijven opvolgen, want de huidige situatie is onrechtvaardag.

 

Gezonde lucht voor alle Brusselaars

De luchtkwaliteit in Brussel ligt me nauw aan het hart. Daarom voer ik sinds 2015 onderzoek naar schone lucht in onze hoofdstad. In maart organiseerde ik ook een geslaagde denkdag: “De stad herademt”.

 

Maar daden zeggen meer dan woorden.

Daarom ging ik de uitdaging aan om in de maand september al mijn verplaatsingen binnen Brussel met het openbaar vervoer, te voet en met de fiets te doen.

De conclusies? Dit smaakt naar meer. Geen fijnstof veroorzaken voelt goed & ook voor mijn eigen gezondheid heeft dit alleen maar voordelen.

 

Daarom ga ik alvast verder op dit pad & ga ik zoveel mogelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer in Brussel.

 

Werkt ook u mee aan een beter Brussel?

 

Dromen van een beter Brussel omzetten naar daden

We vroegen de Brusselaars hoe zij hun gemeente en gewest zien. Met die ideeën gingen we naar het Brussels Congres. Ook daar was iedereen welkom om mee na te denken over de toekomst van Brussel.

 

Dromen over een duurzaam, mobiel, veilig, sociaal, eenvoudiger en economisch bloeiend Brussel werden omgezet in een congrestekst.

 

Nu gaan we keihard werken om met deze voorstellen de kwaliteit van leven in Brussel te verbeteren.

 

 

CONTACT

Aarzel niet me te contacteren met suggesties of vragen. U kan op mijn inzet blijven rekenen.

02/552.42.82

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Submitting Form...

The server encountered an error.

Bericht verstuurd.

Social Media

  •  


Brengt u graag eens een bezoek aan de Senaat of het Vlaams Parlement? Contacteer ons: joris.poschet@vlaamsparlement.be of 02/552.42.82.

kaart van de Leopold II-Tunnel
werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
ticketverkoop Couleur Café Joris Poschet
kaart van de Leopold II-Tunnel
werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
ticketverkoop Couleur Café Joris Poschet
kaart van de Leopold II-Tunnel
werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
ticketverkoop Couleur Café Joris Poschet
Joris Poschet brochure
kaart van de Leopold II-Tunnel
werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
Joris Poschet brochure
kaart van de Leopold II-Tunnel
werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
kaart van de Leopold II-Tunnel
werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
Joris Poschet brochure
kaart van de Leopold II-Tunnel
werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
ticketverkoop Couleur Café Joris Poschet
Joris Poschet brochure
kaart van de Leopold II-Tunnel
werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
Joris Poschet brochure
kaart van de Leopold II-Tunnel
werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
Joris Poschet brochure
kaart van de Leopold II-Tunnel
werkgelegenheid Brussel luchthavenregio
ticketverkoop Couleur Café Joris Poschet
Joris Poschet brochure